Posamezni strokovni članki so na ogled v PDF obliki

Dokumenti

 

Celoten seznam strokovnih člankov, ki so bili objavljeni v KDSI

 1. MARUŠIČ, Dorjan: Rehabilitacija v koronarnem klubu Slovenske Istre - 12 let izkušenj. Zdrav Vars 2008; 47(1):32-6. [COBISS.SI-ID 1973477]
 2. MARUŠIČ, Dorjan: Rehabilitacija v koronarnem klubu - 12 let izkušenj. 1. spominsko srečanje posvečeno mag. Lovru Korsiču, Portorož, November 2007. Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije, Podružnica za Slovensko Istro [in] Zdravniško društvo Slovenske Istre in Krasa. - Koper : D-Bartol, 2007. - (Zbirka Za srce), Str. 37-43. [COBISS.SI-ID 1899493]
 3. KOROŠEC, Simon, MARUŠIČ, Dorjan: Secondary prevention of coronary heart disease in the coronary club. Slovenska kardiologija, Ljubljana, 2005. Letn.2, suppl.1, str. 27. [COBISS.SI-ID 19951577]
 4. PREVOLNIK RUPEL, Valentina, MARUŠIČ, Dorjan, KOROŠEC, Simon: Kakovost življenja članov koronarnega društva. Quality of life of the coronary club members. Zdravstveno varstvo, 2005, Letn. 44, št.3, str. 151-160. [COBISS.SI-ID 1441253]
 5. KOROŠEC, Simon, MARUŠIČ, Dorjan. Koronarni bolniki in spolnost : enako varni so vsi položaji. Za srce (Ljubl.), februar 2003, letn. 12, št. 1, str. 9-10. [COBISS.SI-ID 926437]
 6. MARUŠIČ, Andrej, MARUŠIČ, Dorjan, STARC, Radovan. Can psychological risk factors for coronary heart disease predict extent and severity of coronary atherosclerosis? = Ali lahko psihološki dejavniki tveganja za koronarno srčno bolezen napovedujejo razširjenost in težavnost koronarne ateroskleroze?. Zdrav. vars., 2003, letn. 42, št. 3, str. 95-101. [COBISS.SI-ID 995813]
 7. MARUŠIČ, Andrej, STARC, Radovan, MARUŠIČ, Dorjan. Constructing a coronary scale for ischemic heart disease : case-control study. Croat. med. j., 2002, letn. 43, št. 6, str. 690-695. [COBISS.SI-ID 887013]
 8. MARUŠIČ, Dorjan, RAVNIKAR, Tinkara. Navodila za izvajanje temeljnih postopkov oživljanja odraslih. Izola: Koronarno društvo Slovenske Istre; Ljubljana: Zveza koronarnih društev in klubov Slovenije, 2002. 12 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 117446400]
 9. MARUŠIČ, Andrej, STARC, Radovan, MARUŠIČ, Dorjan. Coronary scale. Acta clin. Croat., Supl., 2001, letn. 40, suppl. 1, str. 39. [COBISS.SI-ID 13514201]
 10. MARUŠIČ, Dorjan. Zveza koronarnih klubov in društev Slovenije. V: FRAS, Zlatko (ur.). Prispevki. Ljubljana: Nacionalna skupina za udejanjanje preventive KB v klinični praksi, 2001, [loč. pag.]. [COBISS.SI-ID 12913625]
 11. MARUŠIČ, Dorjan, KOROŠEC, Simon. Sekundarna preventiva koronarne bolezni v koronarnem klubu. V: KENDA, Miran F. (ur.), FRAS, Zlatko (ur.), KOŽELJ, Mirta (ur.). Program in zbornik prispevkov. Ljubljana: Združenje kardiologov Slovenije, [2001], str. 72-73. [COBISS.SI-ID 13483737]
 12. MARUŠIČ, Dorjan, KOROŠEC, S. The coronary club : prevention of coronary disease at the secondary level. Acta clin. Croat., Supl., June 2001, letn. 40, suppl. , str. 40. [COBISS.SI-ID 13499353]
 13. MARUŠIČ, Dorjan. Celostna obravnava koronarnega bolnika. V: MARINČ, Lidija (ur.). Preventiva koronarne bolezni : zbornik predavanj, Portorož, 16. in 17. november 2001. Ljubljana: Zbornica - Zveza, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v kardiologiji in angiologiji, 2001, str. 4-6. [COBISS.SI-ID 14282201]
 14. MARUŠIČ, Dorjan, MARUŠIČ, Andrej. Impact of the coronary club preventive programme on coronary heart disease risk factors. V: KENDA, Miran F. (ur.), FRAS, Zlatko (ur.). 8th Alpe Adria Cardiology Meeting, May 24-27, 2000, Portorož, Slovenia. Abstract book. Ljubljana: Slovenian Society of Cardiology, 2000, str. 46. [COBISS.SI-ID 11428313] ]
 15. MARUŠIČ, Dorjan, MARUŠIČ, Andrej. Impact of the coronary club preventive programme on coronary heart disease risk factors. Heart, 2000, letn. 83, suppl. 2, str. A 33. [COBISS.SI-ID 12914137]
 16. MARUŠIČ, Dorjan, MARUŠIČ, Andrej. Outcome of one year attendance in the coronary club. V: KENDA, Miran F. (ur.), FRAS, Zlatko (ur.). 8th Alpe Adria Cardiology Meeting, May 24-27, 2000, Portorož, Slovenia. Abstract book. Ljubljana: Slovenian Society of Cardiology, 2000, str. 64. [COBISS.SI-ID 12480729]
 17. MARUŠIČ, Dorjan, MARUŠIČ, Andrej. Impact of the coronary club preventive programme on risk factors for ischaemic heart disease. Cardiovasc. risk factors (Madr.), 1999, letn. 9, št. 2, str. 87-92. [COBISS.SI-ID 10623449]
 18. KEBER, Irena, GUŽIČ-SALOBIR, Barbara, TASIĆ, Janez, MARUŠIČ, Dorjan, PRAŠNIKAR, Metod. Trajna rehabilitacija koronarnih bolnikov - ustanovitev Zveze koronarnih klubov Slovenije. Isis (Ljubl.), marec 1998, letn. 7, št. 3, str. 12-13. [COBISS.SI-ID 13387993]
 19. MARUŠIČ, Dorjan, MARUŠIČ, Andrej. Ishemična bolezen srca - od statičnih analiz do koronarnega kluba. V: Knjiga abstraktov. Ljubljana: Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije, 1998, str. 50. [COBISS.SI-ID 9500377]

Strokovni članki

Ne spreglejte člankov avtorjev Dorjana Marušiča, Andreja Marušiča, Simona Korošca in drugih.

Oglejte si jih tukaj

Temeljni postopki oživljanja

131 istock 000007373811xsmall 2c83bb3df9350c3f

Življenje je izredno dragoceno, saj imamo vsi le enega - mi in naši najbližji poskrbimo, da se ne bo po nepotrebnem prezgodaj končalo. Naučite se temeljnih postopkov oživljanja.

Zadnje novice

ministrstvo zdravje

Aktivnosti sofinancira Ministrstvo za zdravje RS v okviru projekta Sledi srcu 2017-2019.

Aktivnosti društva sofinancirajo:

3obcine

2obcini

zivetispristaniscem